• Dù Chính Tâm 01

  Cấu tạo gồm có: 

  – Đường kính tán dù: 5m

  – Độ cao tán dù: 2,3m

  – Thân và kèo dù: làm bằng sắt và được sơn tĩnh điện màu xám.

  • Thân dù: là sắt tròn 60 mm, dày 1,4 mm.
  • Kèo dù: là sắt hộp 13 x 26 mm, dày 1 mm.

  – Vải dù: Bố phủ nhựa hoặc polyester 180 gr/m2

  – Đế dù: Bằng đá mài hình chữ nhật ( 60×70), có bánh xe.

  – Sản xuất: tại Việt Nam.

 • Dù Chính Tâm 02

  Cấu tạo gồm có: 

  – Đường kính tán dù: 2,9 m

  – Độ cao tán dù: 1,95 m

  – Thân và kèo dù: làm bằng sắt và được sơn tĩnh điện màu xám.

  • Thân dù: là sắt tròn 42 mm.
  • Kèo dù: là sắt hộp 13 x 26 mm.

  – Vải dù: Bố phủ nhựa hoặc polyester 180 gr/m2

  – Đế dù: Bằng đá mài hình tròn nặng 27 kg

  – Sản xuất: tại Việt Nam.

 • Dù Chính Tâm 03

  Cấu tạo gồm có: 

  Đường kính tán dù: 2,9 m

  – Độ cao tán dù: 1,95 m

  – Thân và kèo dù: làm bằng sắt và được sơn tĩnh điện màu xám.

  • Thân dù: là sắt tròn 42 mm.
  • Kèo dù: là sắt hộp 13 x 26 mm.

  – Vải dù: Bố phủ nhựa hoặc polyester 180 gr/m2

  – Đế dù: Bằng đá mài hình tròn nặng 27 kg

  – Sản xuất: tại Việt Nam.

 • Dù Chính Tâm 04

  Cấu tạo gồm có: 

  Đường kính tán dù: 4 m

  – Độ cao tán dù: 2,2 m

  – Thân và kèo dù: làm bằng sắt và được sơn tĩnh điện màu xám.

  • Thân dù: là sắt tròn 49 mm.
  • Kèo dù: là sắt hộp 13 x 26 mm.

  – Vải dù: Bố phủ nhựa hoặc polyester 180 gr/m2

  – Đế dù: Bằng đá mài hình tròn loại lớn 60 cm

  – Sản xuất: tại Việt Nam.

 • Dù Chính Tâm 05

  Cấu tạo gồm có: 

  – Đường kính tán dù: 3m

  – Độ cao tán dù: 1,95m

  – Thân và kèo dù: làm bằng gỗ

  • Thân dù: bằng gỗ dầu tròn 42 mm.
  • Kèo dù: làm bằng gỗ

  – Vải dù: Bố phủ nhựa hoặc polyester 180 gr/m2

  – Đế dù: Bằng đá mài hình tròn hoặc bằng sắt.

  – Sản xuất: tại Việt Nam.