• Dù Gấp 2 R70 cm 01

  – Loại dù : Tự động 1 chiều

  –  Cấu trúc dù:

  • Bán kính: 70 cm
  • Khung và thân dù: bằng sắt không gỉ
  • Tay cầm: bằng gỗ
  • Chât liệu : Vải 1 da 100% nylon không thấm nước

  – Bao đựng: bằng vải cùng chất liệu, không có khóa kéo

  – Xuất xứ: Việt Nam

 • Dù Gấp 2 R70 cm 02

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu trúc dù: 

  • Bán kính dù: 70 cm
  • Thân và khung dù: Được làm bằng sắt có sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng nhựa
  • Chât Liệu: Bằng vải 1 da 100% nylon không thấm nước
  • Bao dù: Bằng vải cùng chất liệu

  Sản xuất: Việt Nam

 • Dù Gấp 2 R70 cm 03

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu trúc dù: 

  • Bán kính dù: 70 cm
  • Thân và khung dù: Được làm bằng sắt có sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng nhựa
  • Chât Liệu: Bằng vải 1 da 100% nylon không thấm nước
  • Bao dù: Bằng vải cùng chất liệu

  Sản xuất: Việt Nam

 • Dù Gấp 2 R70 cm 04

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu trúc dù: 

  • Bán kính dù: 70 cm
  • Thân và khung dù: Được làm bằng sắt có sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng nhựa
  • Chât Liệu: Bằng vải 1 da 100% nylon không thấm nước
  • Bao dù: Bằng vải cùng chất liệu

  Sản xuất: Việt Nam

 • Dù Gấp 2 R70 cm 05

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu trúc dù: 

  • Bán kính dù: 70 cm
  • Thân và khung dù: Được làm bằng sắt có sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng nhựa
  • Chât Liệu: Bằng vải 1 da 100% nylon không thấm nước
  • Bao dù: Bằng vải cùng chất liệu

  Sản xuất: Việt Nam

 • Dù Gấp 2 R70 cm 06

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu trúc dù: 

  • Bán kính dù: 70 cm
  • Thân và khung dù: Được làm bằng sắt có sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng nhựa
  • Chât Liệu: Bằng vải 1 da 100% nylon không thấm nước
  • Bao dù: Bằng vải cùng chất liệu

  Sản xuất: Việt Nam

 • Dù Gấp 2 R70 cm 07

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 70 cm
  • Khung dù: Bằng sắt inox
  • Trục dù: Bằng sắt inox
  • Chất liệu: Bằng vải Polyester không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng gỗ

  – Bao dù: Bằng vải có khóa kéo hoặc không

  – Sản xuất: tại Việt Nam

 • Dù Gấp 2 R70 cm 08

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 70 cm
  • Khung dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Chất liệu: Bằng vải Polyester không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng nhựa

  – Bao dù: Bằng vải có khóa kéo hoặc không

  – Sản xuất: tại Việt Nam