• Dù Gấp 2 R70 cm 17

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 70 cm
  • Khung dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Chất liệu: Bằng vải Polyester không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng gỗ

  – Bao dù: Bằng vải có khóa kéo hoặc không

  – Sản xuất: tại Việt Nam

 • Dù Gấp 2 R70 cm 16

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 70 cm
  • Khung dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Chất liệu: Bằng vải Polyester không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng gỗ

  – Bao dù: Bằng vải có khóa kéo hoặc không

  – Sản xuất: tại Việt Nam

 • Dù Gấp 2 R70 cm 15

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 70 cm
  • Khung dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Chất liệu: Bằng vải Polyester không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng gỗ

  – Bao dù: Bằng vải có khóa kéo hoặc không

  – Sản xuất: tại Việt Nam

 • Dù Gấp 2 R70 cm 14

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 70 cm
  • Khung dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Chất liệu: Bằng vải Polyester không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng gỗ

  – Bao dù: Bằng vải có khóa kéo hoặc không

  – Sản xuất: tại Việt Nam

 • Dù Gấp 2 R70 cm 13

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 70 cm
  • Khung dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Chất liệu: Bằng vải Polyester không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng gỗ

  – Bao dù: Bằng vải có khóa kéo hoặc không

  – Sản xuất: tại Việt Nam

 • Dù Gấp 2 R70 cm 12

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 70 cm
  • Khung dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Chất liệu: Bằng vải Polyester không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng gỗ

  – Bao dù: Bằng vải có khóa kéo hoặc không

  – Sản xuất: tại Việt Nam

 • Dù Gấp 2 R70 cm 11

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 70 cm
  • Khung dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Chất liệu: Bằng vải Polyester không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng gỗ

  – Bao dù: Bằng vải có khóa kéo hoặc không

  – Sản xuất: tại Việt Nam

 • Dù Gấp 2 R70 cm 10

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu tạo: 

  • Bán kính dù: 70 cm
  • Khung dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen hay bằng sắt inox
  • Chất liệu: Bằng vải Polyester không thấm nước
  • Tay cầm: Bằng nhựa

  – Bao dù: Bằng vải có khóa kéo hoặc không

  – Sản xuất: tại Việt Nam