• Dù Gấp 3 Đẩy Tay 02

  • Loại dù: Dù gấp 3 đẩy tay, 8 kèo
  • Bán kính dù: 53 cm
  • Khung dù: bằng sắt
  • Tay cầm : cán nhựa
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước
  • Bao bì đựng: Bằng vải cùng chất liệu.
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Dù Gấp 3 Đẩy Tay 01

  • Loại dù: Dù gấp 3 đẩy tay, 8 kèo
  • Bán kính dù: 53 cm
  • Khung dù: bằng sắt
  • Tay cầm : cán nhựa
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước
  • Bao bì đựng: Bằng vải cùng chất liệu.
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Dù Gấp 3 Đẩy Tay 03

  • Loại dù: Dù gấp 3 đẩy tay, 8 kèo
  • Bán kính dù: 53 cm
  • Khung dù: bằng sắt
  • Tay cầm : cán nhựa
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước
  • Bao bì đựng: Bằng vải cùng chất liệu.
  • Xuất xứ: Việt Nam
 • Dù Gấp 3 Đẩy Tay 04

  • Loại dù: Dù gấp 3 đẩy tay, 8 kèo
  • Bán kính dù: 53 cm
  • Khung dù: bằng sắt
  • Tay cầm : cán nhựa
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước
  • Bao bì đựng: Bằng vải cùng chất liệu.
  • Xuất xứ Việt Nam
 • Dù Gấp 3 Đẩy Tay 05

  Cấu trúc hoạt động: đẩy bằng tay

  Cấu tạo: có 8 kèo

  • Bán kính dù: 53 cm
  • Khung dù: bằng sắt
  • Tay cầm : cán nhựa
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước

  Bao bì đựng: Bằng vải cùng chất liệu.

  Sản xuất tại: Việt Nam

 • Dù Gấp 3 Đẩy Tay 06

  Cấu trúc hoạt động: đẩy bằng tay

  Cấu tạo: có 8 kèo

  • Bán kính dù: 53 cm
  • Khung dù: bằng sắt
  • Tay cầm : cán nhựa
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước

  Bao bì đựng: Bằng vải cùng chất liệu.

  Sản xuất tại: Việt Nam

 • Dù Gấp 3 Đẩy Tay 07

  Cấu trúc hoạt động: đẩy bằng tay

  Cấu tạo: có 8 kèo

  • Bán kính dù: 53 cm
  • Khung dù: bằng sắt
  • Tay cầm : cán nhựa
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước

  Bao bì đựng: Bằng vải cùng chất liệu.

  Sản xuất tại: Việt Nam

 • Dù Gấp 3 Đẩy Tay 08

  Cấu trúc hoạt động: đẩy bằng tay

  Cấu tạo: có 8 kèo

  • Bán kính dù: 53 cm
  • Khung dù: bằng sắt
  • Tay cầm : cán nhựa
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước

  Bao bì đựng: Bằng vải cùng chất liệu.

  Sản xuất tại: Việt Nam