• Dù 2 Tầng 01

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều, thông khí

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly nhập khẩu, chịu lực rất tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù chống thấm, chống tia UV

  – Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam

 • Dù 2 Tầng 02

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều, thông khí

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly nhập khẩu, chịu lực rất tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù chống thấm, chống tia UV

  – Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam

 • Dù 2 Tầng 03

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều, thông khí

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly nhập khẩu, chịu lực rất tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù chống thấm, chống tia UV

  – Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam

 • Dù 2 Tầng 04

  Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều, thông khí

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly nhập khẩu, chịu lực rất tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù chống thấm, chống tia UV

  – Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam

 • Dù 2 Tầng 05

  Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều, thông khí

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly nhập khẩu, chịu lực rất tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù chống thấm, chống tia UV

  – Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam

 • Dù 2 Tầng 06

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều, thông khí

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly nhập khẩu, chịu lực rất tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù chống thấm, chống tia UV

  – Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam

 • Dù 2 Tầng 07

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều, thông khí

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly nhập khẩu, chịu lực rất tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù chống thấm, chống tia UV

  – Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam

 • Dù 2 Tầng 08

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều, thông khí

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly nhập khẩu, chịu lực rất tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù chống thấm, chống tia UV

  – Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam