• Dù Quảng Cáo 01

  Cấu tạo bao gồm:

  – Đường kính tán dù: 2,2m đến 2,4m

  – Kèo và thân dù làm bằng thép được sơn tĩnh điện màu bạc

  • Ống trên phi 27 dài 1,5m
  • Ống dưới phi 32 dài 1m

  – Độ cao của dù: 2,5m

  – Đế dù: được đổ bê tông nặng khoảng 13kg chắc chắn.

  – Sản xuất tại: Việt Nam.

 • Dù Quảng Cáo 02

  Cấu tạo bao gồm:

  – Đường kính tán dù: 2,2m đến 2,4m

  – Kèo và thân dù làm bằng thép được sơn tĩnh điện màu bạc

  • Ống trên phi 27 dài 1,5m
  • Ống dưới phi 32 dài 1m

  – Độ cao của dù: 2,5m

  – Đế dù: được đổ bê tông nặng khoảng 13 kg chắc chắn.

  – Sản xuất tại: Việt Nam.

 • Dù Quảng Cáo 03

  Cấu tạo bao gồm:

  – Đường kính tán dù: 2,2m đến 2,4m

  – Kèo và thân dù làm bằng thép được sơn tĩnh điện màu bạc

  • Ống trên phi 27 dài 1,5m
  • Ống dưới phi 32 dài 1m

  – Độ cao của dù: 2,5m

  – Đế dù: được đổ bê tông nặng khoảng 13 kg chắc chắn.

  – Sản xuất tại: Việt Nam.

 • Dù Quảng Cáo 04

  Cấu tạo bao gồm:

  – Đường kính tán dù: 2,2m đến 2,4m

  – Kèo và thân dù làm bằng thép được sơn tĩnh điện màu bạc

  • Ống trên phi 27 dài 1,5m
  • Ống dưới phi 32 dài 1m

  – Độ cao của dù: 2,5m

  – Đê dù: được đổ bê tông nặng khoảng 13 kg chắc chắn.

  – Sản xuất tại: Việt Nam.

 • Dù Quảng Cáo 05

  Cấu tạo bao gồm:

  – Đường kính tán dù: 2,2m đến 2,4m

  – Kèo và thân dù làm bằng thép được sơn tĩnh điện màu bạc

  • Ống trên phi 27 dài 1,5m
  • Ống dưới phi 32 dài 1m

  – Độ cao của dù: 2,5m

  – Đê dù: được đổ bê tông nặng khoảng 13kg chắc chắn.

  – Sản xuất tại: Việt Nam.

 • Dù Quảng Cáo 06

  Cấu tạo bao gồm:

  – Đường kính tán dù: 2,2m đến 2,4m

  – Kèo và thân dù làm bằng thép được sơn tĩnh điện màu bạc

  • Ống trên phi 27 dài 1,5m
  • Ống dưới phi 32 dài 1m

  – Độ cao của dù: 2,5m

  – Đê dù: được đổ bê tông nặng khoảng 13kg chắc chắn.

  – Sản xuất tại: Việt Nam.

 • Dù Quảng Cáo 07

  Cấu tạo bao gồm:

  – Đường kính tán dù: 2,2m đến 2,4m

  – Kèo và thân dù làm bằng thép được sơn tĩnh điện màu bạc

  • Ống trên phi 27 dài 1,5m
  • Ống dưới phi 32 dài 1m

  – Độ cao của dù: 2,5m

  – Đê dù: được đổ bê tông nặng khoảng 13kg chắc chắn.

  – Sản xuất tại: Việt Nam.

 • Dù Quảng Cáo 08

  Cấu tạo bao gồm:

  – Đường kính tán dù: 2,2m đến 2,4m

  – Kèo và thân dù làm bằng thép được sơn tĩnh điện màu bạc

  • Ống trên phi 27 dài 1,5m
  • Ống dưới phi 32 dài 1m

  – Độ cao của dù: 2,5m

  – Đê dù: được đổ bê tông nặng khoảng 13kg chắc chắn.

  – Sản xuất tại: Việt Nam.