• Dù Thẳng Kèo Poly 01

  Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly chịu lực tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù 2 da chống thấm nước, chống tia UV

  – Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam

 • Dù Thẳng Kèo Poly 02

  Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly chịu lực tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù 2 da chống thấm nước, chống tia UV

  – Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam

 • Dù Thẳng Kèo Poly 03

  Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly chịu lực tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù 2 da chống thấm nước, chống tia UV

  – Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam

 • Dù Thẳng Kèo Poly 04

  Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly chịu lực tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù 2 da chống thấm nước, chống tia UV

  – Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam

 • Dù Thẳng Kèo Poly 05

  Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly chịu lực tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù 2 da chống thấm nước, chống tia UV

  – Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam

 • Dù Thẳng Kèo Poly 06

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly chịu lực tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù 2 da chống thấm nước, chống tia UV

  Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam

 • Dù Thẳng Kèo Poly 07

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly chịu lực tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù 2 da chống thấm nước, chống tia UV

  Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam

 • Dù Thẳng Kèo Poly 08

  – Cấu trúc hoạt động: Tự động 1 chiều

  – Cấu trúc:

  • Bán kính : 75cm
  • Khung: Bằng nhựa Poly chịu lực tốt
  • Trục: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút
  • Chất liệu: bằng vải dù 2 da chống thấm nước, chống tia UV

  Bao dù: Bằng nylon hoặc bằng vải

  – Sản xuất: Tại Việt Nam