• Dù Thẳng Khung Sắt 60cm 01

  – Cấu trúc hoạt động: Đẩy bằng tay

  – Cấu tạo:

  • Bán kính: 60 cm
  • Khung và trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: bằng nhôm
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước

  – Bao dù: Được làm bằng nylon

  – Xuất xứ: Việt Nam

 • Dù Thẳng Khung Sắt 60cm 02

  -Cấu trúc hoạt động: đẩy bằng tay

  -Cấu tạo:

  • Bán kính: 60 cm
  • Khung và trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng nhôm
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước

  -Bao dù: Được làm bằng nylon

  -Xuất xứ: Việt Nam

 • Dù Thẳng Khung Sắt 60cm 03

  -Cấu trúc hoạt động: Đẩy bằng tay

  -Cấu tạo:

  • Bán kính: 60 cm
  • Khung và trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng nhựa 
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước

  -Bao dù: Được làm vải cùng chất liệu

  -Xuất xứ: Việt Nam

 • Dù Thẳng Khung Sắt 60cm 04

  – Cấu trúc hoạt động: Đẩy bằng tay

  – Cấu tạo:

  • Bán kính: 60 cm
  • Khung và trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng nhựa 
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước

  – Bao dù: Được làm bằng nylon

  – Xuất xứ: Việt Nam

 • Dù Thẳng Khung Sắt 60cm 05

  – Cấu trúc hoạt động: Đẩy bằng tay

  – Cấu tạo:

  • Bán kính: 60 cm
  • Khung và trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng nhựa 
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước

  – Bao dù: Được làm bằng nylon

  – Xuất xứ: Việt Nam

 • Dù Thẳng Khung Sắt 60cm 06

  – Cấu trúc hoạt động: Đẩy bằng tay

  – Cấu tạo:

  • Bán kính: 60 cm
  • Khung và trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút 
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước

  – Bao dù: Được làm bằng nylon

  – Xuất xứ: Việt Nam

 • Dù Thẳng Khung Sắt 60cm 07

  – Cấu trúc hoạt động: Đẩy bằng tay

  – Cấu tạo:

  • Bán kính: 60 cm
  • Khung và trục dù: Bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen
  • Tay cầm: Bằng mút 
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước

  – Bao dù: Được làm bằng nylon

  – Xuất xứ: Việt Nam

 • Dù Thẳng Khung Sắt 60cm 08

  – Cấu trúc hoạt động: Đẩy bằng tay

  – Cấu tạo:

  • Bán kính: 60 cm
  • Khung và trục dù: Bằng sắt màu trắng inox
  • Tay cầm: Bằng mút 
  • Chất liệu: Vải Polyester không thấm nước

  – Bao dù: Được làm bằng nylon

  – Xuất xứ: Việt Nam