Liên Hệ

LIEN HE O DU

 

       Thanh toán trực tuyến qua Hệ Thống Ngân Hàng:
     

       

                                            Ngân hàng ACB  – Phòng giao dịch Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh
                                            Chủ tài khoản: Công ty TNHH Quà Xuyên Việt
                                            Số tài khoản: 189.806.279
______________________________________________________________________
                                            Ngân hàng ACB  – Phòng giao dịch Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh
                                            Chủ tài khoản: Trần Thị Kiều Trinh (Chức danh: Phó Giám Đốc)
                                            Số tài khoản: 197.085.779
______________________________________________________________________
                                            Ngân hàng BIDV  – Chi nhánh Bắc Sài Gòn
                                            Chủ tài khoản: Trần Thị Kiều Trinh (Chức danh: Phó Giám Đốc)
                                            Số tài khoản: 3131.0000.7000.90
______________________________________________________________________
                                            Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Quận 4
                                            Chủ tài khoản: Trần Thị Kiều Trinh (Chức danh: Phó Giám Đốc)
                                            Số tài khoản: 1902.704.485.3015
                  ______________________________________________________________________

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp